Други

Уестърн дисциплини

За любителите на Уестърн ездата, в Ел Пасо можете да се запознаете и обучите, в индивидуална програма в следните дисциплини:

Трейд

преодоляване на серия от препятствия в ходом, тръс и галоп.  

Барел рейс

галопиране между три варела. 

Рейн кау

патерните от Рейнинг се използват, за да се овладее теле, по определен начин.

Плежър

ездачите показват своите умения в това, да накарат конят да се движи плавно и хармонично.