Кътинг

Думата произлиза от действието, което се извършва – cutting – “ изрязване“ на добиче от стадо.  

Подобно на Рейнинг, Кътинг е спорт появил се в ранчото. 

Конят и ездачът са в близост до стадо телета, а задачата е човекът да даде сигнал, кое от добичетата трябва да бъде откъснато от стадото. За тази дисциплина трябва добре обучен кон, защото, след като ездача посочи животното, конят има задачата сам да го изведе и държи настрана. Почти без намесата на човека, конят трябва да предвижда движенията на телето, да препречва пътя му борейки се срещу инстинкта му, да се върне обратно. За времето от две и половина минути, двойката трябва да „изреже“ възможно най-много телета.    

В Ел Пасо сме привърженици и професионалисти в Уестърн дисциплините и предлагаме обучение и в Кътинг. 

Кътинг